از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:
  • Mrs. Cherry Zhang (Aristo Industries Corporation Limited) آخرین ورود : 0 ساعت ها 43 دقایق پیش
موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
Consumer Types:
Purchase quantity:
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
تلفن:
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل